Mentor, pembimbing, fasilitator BEI Centre merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dapatkan wawasan/skill mereka sebagai inspirasi usaha Anda.